You are here

Ny Ræson artikel af Andreas Bøje Forsby

Er Kina en revisionistisk stat, der forsøger at nedbryde den eksisterende internationale orden med henblik på at opbygge en alternativ orden centreret om Riget i Midten? Nej, svarer NIAS-forsker Andreas Bøje Forsby i det seneste nummer af RÆSON-magasinet. Men Beijing forfølger i dag sine kerneinteresser på en mere selvhævdende måde end tidligere. I artiklen analyserer han først omfanget af Kinas institutionelle, politiske, økonomiske og geopolitiske revisionisme og ser dernæst nærmere på, hvordan Kinas ekspanderende kerneinteresser går hånd i hånd med en mere selvhævdende udenrigspolitik.

Læs hele artiklen i det vedhæftede.