You are here

Ny artikel om Danmark-Kina forholdet af Andreas Forsby

"Vi bør overveje, om ikke der skal være grænser for den danske Kina-begejstring" ny artikel af Andreas Forsby.

Kinas voksende magt og indflydelse på den internationale scene ændrer gradvis rammebetingelserne for dansk udenrigspolitik i disse år. Det handler ikke blot om, at Beijing synes rede til at spille en mere fremtrædende stormagtsrolle, men også om at Kina fremstår som en afgørende strømpil for de autoritære regimers fremmarch på et tidspunkt, hvor den liberale verdensorden i forvejen eroderes indefra. Spørgsmålet er så, hvordan Danmark bør forholde sig til de ændrede vilkår?

I denne debatartikel i Politiken ser Andreas Bøje Forsby, NIAS, nærmere på forholdet mellem Danmark og Kina og giver sit bud på, hvilke udfordringer der tegner sig for dansk udenrigspolitik i lyset af Kinas hastige internationale opstigning.”

Læs hele artiklen her

I en anden debatartikel i Politiken fra marts 2018 sætter Andreas Bøje Forsby mere specifikt fokus på, hvordan det dansk-kinesiske forhold og ikke mindst den såkaldt kritiske dialog om menneskerettigheder har udviklet sig de senere år.

Læs artiklen her.