You are here

ALVERDENS NOMADER - Dansk Nomadeforskning gennem 120 År

Date: 
Tuesday, April 3, 2018 - 19:30

Åbent foredrag i Geografisk Selskab med seniorforsker Ida Nicolaisen, NIAS


Nomadefolk har udviklet en lang række raffinerede subsistenssystemer og kulturer i samspil med den omgivende natur gennem de sidste 12.000 år. De har dannet vældige riger, siddet på Kinas trone, været et hårsbred fra at underlægge sig Europa, men er også selv blevet bekæmpet, fortrængt, udslettet og tvangsbosat i processer, som pågår den dag i dag. Nomadefolk lever fortsat under nogle af klodens barskeste klimatiske kår, fjernt fra verdens mega-byer og de er tilsyneladende marginaliserede i det globale samfund. Ikke desto mindre er de fortsat engageret i handel og transport af varer, som er det andet ben i deres økonomi.
Derfor har nomadefolk har gennem tiden forbundet samfund lokalt og regionalt. De har ledt kamelkaravaner ad Silkevejens ældgamle ruter og transporteret salt og andre varer gennem Arabiens og Saharas kæmpe ørkener. En række nomadefolk er fortsat engageret i handel og transport, men nu ikke blot i køb og salg af traditionelle forbrugsvarer, men også i verdenshandelen med opium fra Afghanistan og transport af migranter, der skal gennem Sahara til Libyens kyst for at komme til Europa.
Danske geografer og antropologer har i mere end 100 år studeret en lang række af disse fascinerende folk og hjembragt meget store etnografiske samlinger til Nationalmuseet og Moesgaard. En væsentlig del af forskningsresultaterne fra denne indsats er netop publiceret i 15 store, rigt illustrerede bind indenfor rammerne af Carlsbergfondets Projekt: Dansk Nomadeforskning. Aftenens foredragsholder, seniorforsker Ida Nicolaisen har været redaktør og ansvarlig for gennemførelsen af dette.

Sted: Auditorium B, 3. sal, Øster Voldgade 10, 1350, København K
Tid: 3 April 2018, kl. 19:30

Det er gratis at deltage i foredraget, og der kræves ingen tilmelding på forhånd.